tel. 791 752 285
salus.kkobierska@gmail.com

Dofinansowania:

NFZ, PFRON, PCPR, MOPS, MOPR

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi świadczone przez nasze opiekunki w miejscu  zamieszkania podopiecznego  obejmują m.in.:

·         Zaspokajanie codziennych potrzeb takich jak np. karmienie, przygotowanie posiłków, pomoc w obowiązkach domowych, robienie zakupów

·         Zabiegi pielęgnacyjne, utrzymanie higieny osobistej

·         Profilaktyka przeciwodleżynowa

·         Przeciwdziałanie izolacji społecznej: zachęcanie seniora do aktywności fizycznej i intelektualnej

·         Utrzymanie porządku w miejscu świadczenia usług

Wymiar i zakres opieki ustalany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta.