tel. 791 752 285
salus.kkobierska@gmail.com

Dofinansowania:

NFZ, PFRON, PCPR, MOPS, MOPR

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.salus-polska.pl z siedzibą w Solec Kujawski, zwanego dalej Sklepem, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; posiadającego nr NIP: 9531404166 i nr REGON: 341475756. Zawarto w nim zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

SALUS Katarzyna Kobierska

 1. Pl.  Jana Pawła II 3, 86-050 Solec Kujawski

Tel. 791 752 285

E-mail: salus.kkobierska@gmail.com

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

KLIENT(zwany także jako „kupujący”) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

SKLEP INTERNETOWY (zwany także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.salus-polska.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

TOWAR (zwany także jako „produkt”) – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Sklepem Salus Katarzyna Kobierska, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych włącznie z wyrobami ortopedycznymi.
 2. W Sklepie można dokonać zakupu dzięki stronie internetowej sklepu,
 3. www.salus-polska.pl
 4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z nami. Informujemy również, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 5. Jeżeli mamy do czynienia z zaproszeniem do składania ofert, procedura zawierania Umów na kupno produktu jest trzy-etapowa:
 6. Podanie przez Sklep informacji o Towarze lub usłudze jest traktowane jako zaproszenie do składania ofert kupna.
 7. Nabywca składa ofertę kupna przez przesłanie Zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz Zamówienia.

III. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez właściciela sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Przeglądarka internetowa :

– Google Chrome w wersji 30 i wyższych

– Mozilla Firefox w wersji 34 i wyższych

– MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

– Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych

– Safari w wersji 4 i wyższych

– Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

 1. Sklep działa przez całą dobę, a Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszy dzień pracujący następujący po przerwie w której nastąpiło Zamówienie. W razie kilku Zamówień na ten sam produkt, wykorzystanie zapasów magazynowych zależeć będzie od kolejności zakupu. Pierwsi będą obsługiwani klienci, którzy dokonali zakupu wcześniej.
 2. Sklep obejmuje ofertą unię europejską, w takim przypadku transport produktów uzgadniany jest indywidualnie.
 3. Ceny w sklepie są cenami brutto, a walutą obowiązującą w sklepie jest polski złoty.
 4. Po potwierdzeniu zakupu przez administracje sklepu nie można go anulować.
 5. Potwierdzenie zakupu wysyłane będzie na skrzynkę mail lub smsem na podany w zamówieniu numer.
 6. Zamówienie zostanie dostarczone pod podany w Zamówieniu adres w ciągu 7 dni roboczych od daty informacji zwrotnej do klienta o potwierdzeniu zakupu.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli Towar będzie dostępny w magazynie lub u dostawców, w innym przypadku Klient będzie informowany o brakach i podejmie decyzje o dalszej przyszłości Zamówienia.
 8. W przypadku przedpłaty na konto Klient skorzystać może z platformy płatniczej DotPay oraz PayU lub skierować przelew tradycyjny na następujące dane:

Salus Katarzyna Kobierska

 1. Pl.  Jana Pawła II 3, 86-050 Solec Kujawski

              10 1020 1475 0000 8102 0207 8699

 1. Sklep wystawia faktury na życzenie Klienta.
 2. Do paczki z zamówionym towarem dołączane są papiery gwarancyjne oraz inne załączniki od producenta sprzętu.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i niezrealizowania zamówienia.

 

 

DOSTAWA

Dla Kupujących dostępne są następujące formy dostawy:

 1. Dostawa kurierem (po przedpłacie na konto lub przy pobraniu) przesyłka do 30 kg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Pobranie:

 • do 499 zł – 19,90 zł – Kurier

Przedpłata:

 • do 399 zł – 14,90 zł – Kurier

 

 

III. Koszt wysyłki przedmiotów wielkogabarytowych oraz wysyłek za granicznych ustalany jest indywidualnie. W przypadku, gdy zamówione produkty mają zostać dostarczone klientowi poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z pracownikami firmy, w celu ustalenia kosztów wysyłki.

 

Dla zakupów powyżej 399 zł przesyłka kurierska po przedpłacie na terenie Polski jest darmowa !!!*

 

* Darmowa wysyłka dotyczy dostaw kurierem, dostawa produktów dużo gabarytowych wyceniana jest indywidualnie !!!

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Salus Katarzyna Kobierska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres salus.kkobierska@gmail.com)
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar prosimy odesłać na adres Salus Katarzyna Kobierska ul. Pl.  Jana Pawła II 2, 86-050 Solec Kujawski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

REKLAMACJE

 1. Sklep Medyczny Salus Katarzyna Kobierska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres salus.kkobierska@gmail.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Sklep Medyczny Salus Katarzyna Kobierska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 1. Formularz zwrotów i reklamacji dostępny pod adresem

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Sklep Medyczny Salus Katarzyna Kobierska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Salus Katarzyna Kobierska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep medyczny Salus Katarzyna Kobierska ul. Pl.  Jana Pawła II 2, 86-050 Solec Kujawski, mailowo pod adressalus.kkobierska@gmail.comlub telefonicznie pod numer791 752 285.

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Sklep medyczny Salus Katarzyna Kobierska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona