tel. 791 752 285
salus.kkobierska@gmail.com

Dofinansowania:

NFZ, PFRON, PCPR, MOPS, MOPR

Ciśnieniomierz automatyczny – Little Doctor LD51A

129

Ciśnieniomierz automatyczny – Little Doctor. Urządzenie przeznaczone do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna na ramieniu, model LD51A. Automatyczne wyłączanie, wskaźnik arytmii. Dwa bloki pamięci zachowują po 90 ostatnich wyników, a także średnią wartość trzech ostatnich pomiarów. Duży wyświetlacz, standardowy mankiet 25-36cm, funkcja wyświetlania daty i godziny.

Funkcje:

 •  Urządzenie wyświetla wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego zgodne z klasyfikacją WHO.
 • Algorytm Fuzzy uwzględnia indywidualne cechy rytmu serca.
 • Dwa bloki pamięci po 90 wyników (ciśnienie, tętno, data, godzina) + średnia z ostatnich trzech pomiarów.
 • Mankiet dostosowany jest do ramienia o obwodzie 25-36 cm.
 • Identyfikacja arytmii.
 • Wyświetlanie daty i godziny.
 • Zasilacz w komplecie.

Pamięć:

 • Pamięć na wyniki pomiarów – 2х90
 • Średnia wartość pomiarów – tak
 • Czyszczenie pamięci – Każdy blok oddzielnie
 • Zapis wyniku pomiaru pulsu – tak
 • Wyjęcie baterii nie powoduje utraty danych – tak

Pomiar:

 • Zakres pomiaru (ciśnienie) – 40-260 mmHg
 • Zakres pomiaru (tętno) – 40-160 1/min
 • Granica błędu pomiaru (ciśnienie w mankiecie) – +/- 3 mmHg
 • Granica błędu pomiaru (tętno) – +/- 5% odczytu
 • Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura) – od 10 °С do 40 °С
 • Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność względna) – 85% i mniej